MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE 2.1 – SATICI BİLGİLERİ

Ünvan: Çebi Doğal Ürünler ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Adres: Şenlikköy Mah. Ekşinar Sok. İkizler Apt. No:43/A Blok D:2 Florya İstanbul Türkiye

Telefon:0212 438 0097

Faks:0212 355 3746

Email:[email protected]

MADDE 2.2 – ALICI BİLGİLERİ

Müşteri olarak www.arsuzzeytinleri.com.tr alışveriş sitesine üye olan kişi. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

İşbu sözleşmenin konusunu oluşturan ürün veya ürünlerin cinsi, miktarı, markası, modeli, rengi ve KDV dahil satış bedeli websitesinde belirtildiği gibidir.

ALICI, ürünleri pakette istediği miktarda olabilecek şekilde elektronik ortamda sipariş verebilir. Ayrıca ALICI, bir siparişte birden fazla kategoriden ürün sipariş edilebilir.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 –ALICI, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli, teslimi, teslimat süresi, teslimat masraflarının ALICI tarafından karşılanacağı, Ödeme Teslimat, Gizlilik ve Güvenlik, Garanti ve İade Şartları ve Kullanım Koşullarını okuyup doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2 – ALICI, siteye giriş yapabilmesi ve siteden elektronik ortamda alışveriş yapabilmesi için 18 yaşını doldurmuş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Siteden üye olmadan da alışveriş yapılabilmektedir. ALICI, “Yeni Üyelik” seçeneğini seçerek üye olabilir ve sipariş verme işlemine devam edebilir. Siteden ALICI, 7 gün 24 saat sipariş verebilir.

4.3 –Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

4.4 –Ürünlerin teslimatı anında ALICI'nın adresinde kendisinin şahsen bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda Satıcı, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI'nın sorumluluğundadır. Ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ALICI’nın Ürün'ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI’ya aittir.

4.5 -Site üzerinden tüm Türkiye için sipariş alınmaktadır. Sipariş veren ALICI için hafta içi saat 15:00’e kadar alınan siparişlere o iş günü alınmış sayılacak olup; saat 15:00’ten sonra veya hafta sonu veya ulusal bayram ve genel tatil günlerinde gelen siparişler, siparişin verildiği günü takip eden ilk iş günü verilmiş olarak kabul edilecektir.

4.6 –Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda teyit edilmesi ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.7 –Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının, ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI namına ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün, 3 gün içinde SATICI iletişim adres(ler)ine gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

4.8 -Teslimatı yapacak olan kargo firmasının, ürün veya ürünleri ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürün veya ürünlerin ALICI’nın işbu sözleşmede belirtilen teslimat adresine teslim edilememesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.9 -ALICI, kargo şirketinden teslim aldığı ürün veya ürünlerin kendisine eksiksiz, hasarsız ve sağlam olarak teslim edildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Teslimden sonra ürün veya ürünlerin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir.ALICI, Ürün'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün'de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün'ü kabul etmemek ve Kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

4.10 –ALICI,satışa konu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve sair tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürün veya ürünlerin siparişini verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.11 – ALICI,işbu sözleşmede bulunan hükümlere aykırı hareket etmesi ve SATICI aleyhine bu aykırılıktan kaynaklanan doğmuş veya doğacak her türlü zarar ve ziyanı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.12 -ALICI, ürün veya ürünleri perakende olarak satın alacaktır. ALICI, perakende şeklinde satın aldığı ürün veya ürünleri 3.kişilere satması veya kar etme amacı gütmesi durumunda, SATICI nezdinde oluşabilecek her türlü zarar ve ziyanı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, toptan olarak ürün veya ürünleri satın almak arzusunda ise, bu durumda SATICI ile irtibata geçecektir.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğin’in 15. Maddesi gereğince ALICI’nın sipariş ettiği ürünlere ilişkin cayma hakkı bulunmamaktadır. Niteliği itibariyle; tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünler olması sebebiyle elektronik ortamda anında ifa edilmesi ve ALICI’ya anında teslim edilmesi sebebiyle gıda maddeleri sipariş üzerine üretimi ve/veya ithalatı yapılan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

MADDE 6 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

ALICI, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

MADDE 7 – SON HÜKÜMLER

Ödeme ve Teslimat, Gizlilik ve Güvenlik, Garanti ve İade Şartları, Kullanım Koşulları ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Taraflar, işbu sözleşmenin tamamını okuduklarını, kabul ettiklerini, burada kendilerince belirtilen bilgilerin doğru olduğunu ve tüm sözleşme hükümlerinin geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. www.arsuzzeytinleri.com.tr’ nin özel olarak düzenlenen alt yapısı ile işbu sözleşmeyi onaylayan ALICI, sözleşmedeki tüm koşulları kabul etmiş sayılır.